Hvem kan deltage?

Aktivitetscentret består af det åbne tilbud og Klubben.

Det åbne tilbud:
Det åbne tilbud om aktiviteter og socialt fællesskab er for alle pensionister, førtidspensionister, efterlønsmodtagere og 60 + årige i Ringkøbing-Skjern kommune. Man skal ikke visiteres til at bruge det åbne tilbud. En gang om året betales der for et medlemskort. Kortet giver adgang til at deltage i de åbne tilbud på alle kommunens centre. 

Klubben:
Klubben er et dagtilbud til borgere, der har brug for at deltage i aktiviteter, der foregår i et tæt socialt fællesskab og med støtte af personalet. Der kan være tale om aflastning af ægtefælle eller andre nære pårørende.