Brugerråd og frivillige

De frivilliges indsats er væsentlig og hel uundværlig på vores aktivitetscenter.
De frivilliges indsats kan f.eks. være at undervise de forskellige aktivitets hold, hjælpe med at lave kaffe og vaske op. Brugerrådet er frivillige, der er valgt af husets medlemmer.

At være talerør for samtlige brugere af Seniorgården, samt at medvirke til at udbyde aktiviteter efter brugernes ønsker.
Brugerrådet skal gennem samarbejde med ledelsen og medarbejderne medvirke til, at stedets funktioner udnyttes bedst muligt.

 

Rita Aagaard, Formand, mobil 2941 7686

Bente Kallestrup, Næstformand, mobil 2299 0178

Estrid Nielsen mobil 2342 2137

Eva Astrup mobil 6027 6516

Åse Kassentoft tlf. 97 37 29 49

 

 

 

Brugerrådet afholder møde 1 gang om måneden

Referaterne kan læses ved at klikke på den ønskede linje.

2019:
Referat d. 10. januar 2019

Referat d. 21.februar 2019
Referat d. 28. marts 2019
Referat d. 25. april 2019
​Referat d. 23. maj 2019
Referat d. 8. august 2019

 

 


 

 

Der blev afholdt generalforsamling fredag d. 18. januar 2019 kl. 9.30. 

Du kan læse referatet ved at klikke på denne linje


Brugerrådet konstituerer sig på det først kommende brugerrådsmøde. 

Generalforsamlingen er for medlemmer af huset eller borgere der er visiteret til daghjem.
Stemmeret har alle fremmødte borgere, der enten har medlemskort eller er visiteret til daghjem.
Valgbar er Seniorgårdens borgere, der enten har medlemskort eller er visiteret til daghjem.
Forslag til brugerrådsmedlemmer stilles mundtligt på generalforsamlingen.
Dagsorden i følge vedtægter.
Hvis du vil læse vedtægterne, kan du klikke på denne linje.
 

 

 

På Seniorgården er der i øjeblikket 55 frivillige. 

De frivilliges indsats og opgaver bliver aftalt i samarbejde med personalet, og ud fra de frivilliges egne ønsker og interesser. 
Det frivillige arbejde erstatter ikke kommunens ansvar for at løse lovbestemte opgaver.

Hvis du kunne tænke dig at yde en frivillig indsats på Seniorgården, kan du henvende dig til personalet eller brugerrådet.

Ved at klikke på denne linje kan du åbne pjecen og læse mere om dét at være frivillig på aktivitetscentrene. 

En gang om året bliver der afholdt en fest for jer, der er frivillige på Seniorgården i Tarm og Skjern Seniorcenter.
Der sendes en invitation ud til jer hver især. 
Personalet glæder sig til at varte jer op og sige tak for jeres indsats