Brugerråd

Brugerrådet er frivillige, der er valgt af husets medlemmer.

At være talerør for samtlige brugere af Seniorgården, samt at medvirke til at udbyde aktiviteter efter brugernes ønsker.
Brugerrådet skal gennem samarbejde med ledelsen og medarbejderne medvirke til, at stedets funktioner udnyttes bedst muligt.

 

Rita Aagaard, Formand, mobil 2941 7686

Bente Kallestrup, Næstformand, mobil 2299 0178

Estrid Nielsen mobil 2342 2137

Eva Astrup mobil 6027 6516

Åse Kassentoft tlf. 97 37 29 49

 

 

 

Der blev afholdt generalforsamling fredag d. 18. januar 2019 kl. 9.30. 

Du kan læse referatet ved at klikke på denne linje


Brugerrådet konstituerer sig på det først kommende brugerrådsmøde. 

Generalforsamlingen er for medlemmer af huset eller borgere der er visiteret til daghjem.
Stemmeret har alle fremmødte borgere, der enten har medlemskort eller er visiteret til daghjem.
Valgbar er Seniorgårdens borgere, der enten har medlemskort eller er visiteret til daghjem.
Forslag til brugerrådsmedlemmer stilles mundtligt på generalforsamlingen.
Dagsorden i følge vedtægter.
Hvis du vil læse vedtægterne, kan du klikke på denne linje.